Afrikansk pygmæ pindsvin Danmark

og rescuescenter

Bliv opdrætter

for at blive opdrætter er der nogle ting der skal være på plads

Stk. 1. Du skal være fyldt 16 år og som minimum ejet afrikanske pygmæpindsvin i 12 måneder. 

Stk. 2. Du skal have haft min. 2 kuld unger så du har noget erfaring før du kan blive 
registreret opdrætter. 

Stk. 3. Du skal følge foreningens etiske retningslinjer. 

Stk. 4. De pindsvin du avler på skal have min. 2 generationer af stamdata, og de skal være registrerede i foreningens stambogskontor. Dvs. der må ikke avles på pindsvin uden stamdata, pindsvin fra dyrehandel mm. At pindsvinet er importeret fra udlandet er ikke en garanti for at undgå indavl da mange pindsvin er relaterede. 

Stk. 5. Du skal tilbyde dine købere råd og vejledning både før og efter købet af pindsvinet og være i stand til at henvise til en pasningsvejledning (helst din egen) ved behov. 

Stk. 6. Der skal medfølge foder til min. 7 dage ved salg af en unge, så den ikke får dårlige mave når den skal overgå til et nyt foder. 

Stk. 7. Såvidt muligt bør du hjælpe de nye ejere med at finde et nyt hjem til pindsvinet eller i yderste tilfælde modtage pindsvinet retur (uden kompensation), hvis dyret skal videresælges og den nye ejer ikke kan finde den et nyt hjem (for at undgå at pindsvin aflives eller sælges til dyrehandel). 

Stk. 8. Du skal fremvise billeder eller give en rundvisning til bestyrelsen af foreningen, så vi er sikre på at de etiske retningslinjer og dyreværnsloven overholdes. 

Stk. 9. Dine købere skal kunne få svar fra dig indenfor 7 arbejdsdage enten via. SMS, telefon eller E-Mail ved tvivlsspørgsmål. 

Stk. 10. Du skal tale pænt om og til andre opdrættere (registrerede, som ikke registrerede) og til potentielle købere. Som godkendt opdrætter er du med til at repræsentere APPDK og vi vil være kendt som en forening der giver råd og vejledning til ALLE, i en pæn tone. 

Stk. 11. Vi er ikke dyrlæger, og du skal henvise til dyrlægehjælp hvis der er behov for dette.

Stk. 12. Vi forventer at registrerede opdrættere avler på sunde pindsvin med et godt temperament og vil forsøge at forbedre og udvikle pindsvinenes genpulje gennem deres opdræt


De etiske retningslinjer for opdrættere:

Stk. 1. Vi anbefaler at alle nybegyndere finder en mentor/erfaren opdrætter som vil
hjælpe og vejlede i opstartsfasen af deres nye opdræt.


Stk 2. Pindsvinet skal passes i overensstemmelse med dyreværnsloven dvs. “ de huses,
fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.”
Pindsvinets bur skal som min. være 100 x 50 cm stort (helst 120 x 60 cm eller større),
tremmebure bør skærmes af således af pindsvinet ikke klatre i tremmerne. Pindsvinet
skal have mulighed for at aktivt liv og socialiseres ca. 30 min dagligt + have et løbehjul
på min. 27 cm i diameter og har en solid løbeoverflade.
Buret skal holdes sanitært da pindsvin har følsomme luftveje (dvs. holdes rent for at
undgå ophobning af afføring/urin og ammoniak), der bør undgås strøelse som støver
meget eller som kan være skadeligt pga. splinter (savsmuld og lign.).
Pindsvinet skal ALTID have adgang til frisk vand og foder. Foderet bør have kød som
første ingrediens og være af høj kvalitet. Pindsvinet skal fodres i overensstemmelse til
deres fysiologiske ophav (insectivores), så frosne/levende insekter skal indgå i kosten
(eller Wildbugs tilskud). Buret bør være.22-26 celsius hele året rundt for at forhindre at
pindsvinet går i hi.
Skadede/syge pindsvin skal tilses af en dyrlæge

.
Stk. 3. Pindsvin er som udgangspunkt solitære dyr (dvs. de lever alene). Pindsvin af
forskelligt køn (han + hun) bør kun sættes sammen i forbindelse med planlagt
parring/avl.


Stk. 4. Nogle ejere har held til at have flere pindsvine hunner boende sammen.
Foreningen anbefaler kun at ejere med stor erfaring har hunner boende sammen -
selvom hunnerne bor sammen skal de have mulighed for at gå hvert til sit, dvs. der skal
være mindst 1 hus/skjul tilgængeligt i buret. Har man flere pindsvin boende sammen
skal de have tilsvarende mere plads.
Pindsvin skal ikke gå sammen for at spare plads eller penge.


Stk. 5. Opdrættere bør ikke avle på dyr som har været syge gentagne gange eller som
er under mistanke for at have arvelige/genetiske sygdomme.


Stk. 6. Unger som er født som resultat af indavl må gerne sælges men den nye ejer
SKAL informeres om at der IKKE må avles på disse pindsvin.


Stk. 7. Hun pindsvin bør ikke parres før hun er fyldt 6 måneder (så hun selv er færdig
med at vokse). Hun pindsvin skal senest indgå i den første parring når hun er 14
måneder gammel (for at undgå at bækkenet er vokset sammen)

.
Stk. 8. Hun pindsvin skal have født sit sidste kuld før hun fylder 3 år.


Stk. 9. Hun pindsvin må max få 5 kuld i gennem sin levetid. Der skal minimum være 6
måneder imellem fødslen af det første kuld til den næste parring, således at hunnen kan
genvinde sine kræfter og alm. vægt før hun parres igen

.
Stk. 10. Hunnen skal veje min. 280 gram før hun sættes til parring.


Stk. 11. Hunnen og ungerne bør IKKE forstyrres de første 14 dage efter ungernes
fødsel. Dette er for at undgå at hunnen kannibalisere sine unger. Reden kan forstyrres
hvis der er en helbredsmæssig risiko for mor eller unger

.
Stk. 12. Hvis hunnen kannibaliserer sit kuld, skal der gå min. 3 måneder før hun parres
igen. Hunner kan kannibalisere sine unger hvis de føler der er mangel på nødvendige
ressourcer, hos drægtige og/eller ammende pindsvin bør skålene tjekkes og opfyldes
med vand og mad min. 2 gange dagligt.


Stk. 13. Uegnede mødre skal ikke kannibalisere kuld efter kuld. Hvis hunnen æder sine
unger gentagne gange, bør man stoppe avlen på dette hun pindsvin ved 3 forsøg.


Stk. 14. Hvis hunnen ikke vil passe sine unger, er den bedste chance for overlevelse
ved at finde en ammemor til ungerne. Hånd opflaskning af unger er meget svært og
tidskrævende.
Alle opdrættere bør samarbejde så vidt som muligt for at sikre overlevelsen af ungerne
ved at sætte sine hunner til rådighed som ammemødre for andre opdrættere hvis dette
er helbredsmæssigt forsvarligt.


Stk. 15. Hvis hunnen ikke føder efter en parring skal der gå min. 55 dage før hun parres
igen - fordi at pindsvinets drægtighed kan svinge fra 28-55 dage.


Stk. 16. Unger af hankøn bør fjernes fra moderen og sine søskende når de er 6-7 uger
gamle - fordi at hannerne kan være kønsmodne ved 6 ugers alderen.


Stk. 17. Unger af hunkøn kan bo hos moderen, medmindre moren er træt af ungerne.


Stk. 18. Han unger og hun unger kan holdes i separate grupper indtil de er ca. 12 ugergamle (hanner i et bur, hunner i et andet bur). Når pindsvinene er 12 uger gamle bør de
alle have deres eget bur for at undgå slåskampe.


Stk. 19. Ungerne må sælges/flytte hjemmefra når de er min. 7 uger gamle og vejer
150-200 gram.


Stk. 20. Opdrætteren af ungerne bør sørge for at ungerne ikke er kræsne (serverer en
varieret diæt med forskellige insekter og godbidder) samt håndtere ungerne dagligt så
de er håndvante når de flytter hjemmefra

.
Stk. 21. Opdrætteren har et ansvar for at køberen kender til pindsvinets basale behov
for pasning og pleje (også selvom de sælges via. Internettet eller på en messe).
Opdrættere er i deres fulde ret til at afvise en køber hvis de ikke føler at vedkommende
vil tilbyde pindsvinet optimale forhold.


Stk. 22. Opdrættere bør ikke planlægge/lave flere kuld end der kan sælges.
Registrerede opdrættere må ikke sælge pindsvin til dyrehandler eller få aflivet pindsvin
pga. pladsmangel - ungerne kan indleveres til rescuecenteret. Registrerede opdrættere
bør ikke sælge deres unger for billigt - for at undgå at ungerne ender som “kastebolde”
og kommer retur til APPDK som rescues.


Stk. 23. Opdrættere må gerne videresælge rescues og voksne/pensionerede avlsdyr.
Køber skal gøres opmærksom på dyrets alder samt den forventede levealder for
pindsvin (3,5 - 5 år) ved salg af ældre dyr. Opdrætteren skal gøre opmærksom på hvis
dyret der videresælges har haft andre hjem tidligere, eller er en rescuen.


Stk. 24. Vi opfordre til at registrerede opdrættere holder sig ajourført med ny viden om
afrikanske pygmæpindsvin og deres pasning og pleje.


bliv opdrætter

udfyld nedenstående og jeg vender hurtigst tilbage